Bakgrund

 John Anders Eklund (f. 1947) är en konstnär och fotograf från Dalarna. Inspirationen är den nordiska naturen och de djur som lever där samt  resor till Afrika och Asien.

Han kallar sig för en bildfantast som aldrig kan få nog. Tecknat och målat har han gjort så länge han kan minnas medan foto är något han fastnat för på senare tid.

Som bildkonstnär började han i mitten på 80-talet med skämtteckningar och karikatyrer i uppdrag av diverse tidningar. Men i mitten av 90-talet hade han nästan helt och hållet gått över till djur- och naturmåleri som fortfarande är hans stora passion.

Hans djur- och naturintresse ledde honom så småningom in i fotograferandets värld. Genom kameran kunde han se världen ur ytterligare ett perspektiv.

I målningen utnyttjar han den konstnärliga friheten till att bygga egna landskap och egna bilder och med sina foton styr han åskådarens uppmärksamhet till specifika ögonblick.

Bakgrund

I sin ungdom studerade Anders brevledes via Famous Artist.

I mitten av 90-talet arbetade han främst med skämtteckningar och karikatyrer. Tidningen Land hade en serie på 80-talet som hette i EWK:s fotspår. Där blev Anders presenterad och fick ett brev undertecknad av EWK (som var en av världens mest meriterade karikatyrtecknare på den tiden).
Hans karikatyrer publicerades i lokaltidningar och i hockeylaget Leksands IF:s medlemstidning ”Leksingen”.
Efter att djur- och naturmåleriet tog över var de enda karikatyrerna han gjorde utförda för kommunens personaltidning KommunKanalens julnummer fram tills 2009 då sista numret gavs ut.

När sedan djur- och naturmåleriet tog överhanden har han studerat för naturmålarna Lennart Sand och Kjell Strömsmoen. Och sedan han blev pensionär har han studerat konst på heltid på Fornby folkhögskola utanför Borlänge.

I övrigt är Anders till stor del självlärd och läser i stort sett allt han kommer över om konst och konstnärsmaterial. Han har även studerat tavlor i detalj från favoritmålarna Bruno Liljefors, Anders Zorn, Monet, Constable, Corot m.fl. för att förbättra sin teknik.

Han har deltagit i diverse samlingsutställningar i Dalarna och Värmland sedan mitten på 90-talet. Sedan år 2005 fram till 2017 har han ställt ut i Borlänge årligen tillsammans med Lennart Sand. Även andra konstnärer som Anders dotter Karin Eklund, Lennart Karlsson från Sunnansjö, Kjell Stömsmoen från Siljansnäs, Anders Ståhl från Leksand och Eva Englund från Dala Järna, har under vissa år deltagit i utställningarna.