Startsida

John Anders Eklund (f. 1947) är en konstnär och fotograf från Dalarna. Inspirationen är den nordiska naturen och de djur som lever där samt resor till Afrika och Asien.

Han kallar sig för en bildfantast som aldrig kan få nog. Tecknat och målat har han gjort så länge han kan minnas medan foto är något han fastnat för på senare tid.

Som bildkonstnär började han i mitten på 80-talet med skämtteckningar och karikatyrer i uppdrag av diverse tidningar. Men i mitten av 90-talet hade han nästan helt och hållet gått över till djur- och naturmåleri som fortfarande är hans stora passion.

Hans djur- och naturintresse ledde honom så småningom in i fotograferandets värld. Genom kameran kunde han se världen ur ytterligare ett perspektiv.

I målningen utnyttjar han den konstnärliga friheten till att bygga egna landskap och egna bilder och med sina foton styr han åskådarens uppmärksamhet till specifika ögonblick.